FOND MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22 (září 2021 – červen 2022)

vybíráme v termínu od 29. 9. – 19. 11. 2021 u učitelů na třídě ve výši 1000,- Kč 

(100,- Kč/měsíc).

Platba se provádí v hotovosti, jednorázově (za všechny měsíce)proti podpisu.

Příspěvky spravuje paní Alena Šotolová.