MIME FEST

14.9. jedou žáci 8. a 9. třídy do Poličky (Tylův dům) na představení Laterna Magika : ROBOT RADIUS. Vybíráme 100 Kč.