MLADÍ PRO KLIMA

Ve dnech 12. – 14. 1. se naši žáci 6. ročníku zúčastní pobytu v Horním Maršově. Pobyt se uskuteční v rámci projektu MLADÍ PRO KLIMA, do kterého je naše škola zapojena. Spolupracujeme s Ekologickým střediskem SEVER, který zapojuje mladé lidi, vzdělavatele a samosprávu do ovlivňování klimatické změny v programu Active Citizens Fund. Základem projektu je ověřený program Školy pro udržitelný život (tzv. ŠUŽ) a jeho participativní rozměr plánování mladých, společně s veřejností i politickou reprezentací a zástupci obecních úřadů. Smysl konání různých aktivit a sledování změn, které díky nim nastanou, není jen v pozitivním vlivu na životní prostředí a v jejich udržitelnosti, ale také jde o potenciálně zlepšené vztahy v komunitě a propojení občanů nad klíčovým tématem dnešní doby.