Předností naší školy je umístění uprostřed malebné krajiny, proto v oblasti vzdělávání a výchovy využíváme ve velké míře prvky environmentální výchovy.

Vedeme děti k respektování světa kolem sebe.

Podporujeme individuální vzdělávání a inovativní metody ve výuce.