Děti si z naší školy odnášejí co nejvíce praktických dovedností a vědomostí.

Školka a škola nabízí aktivity pro všechny věkové skupiny.

Z dětí vychováme týmové hráče, u nichž budou práva a povinnosti v rovnováze.

Chceme být školou, u které je nedílnou součástí vzájemná respektující komunikace školy s rodiči a místní komunitou.

Jsme školou, která žákům nabízí vhodné a bezpečné prostředí pro jejich rozvoj a vzdělávání.

Aktivním přístupem k sebevzdělávání zlepšíme kvalitu pedagogické práce.