Naše hodnoty - mise

Mise

Předností naší školy je umístění uprostřed malebné krajiny, proto v oblasti vzdělávání a výchovy využíváme ve velké míře prvky environmentální výchovy. Vedeme děti k respektování světa kolem sebe. Podporujeme individuální vzdělávání a inovativní metody ve výuce.

Naše hodnoty - vize

Vize

Školka a škola nabízí aktivity pro všechny věkové skupiny. Z dětí vychováme týmové hráče, u nichž budou práva a povinnosti v rovnováze. Chceme být školou, u které je nedílnou součástí vzájemná respektující komunikace školy s rodiči a místní komunitou.

Naše hodnoty - cíle

Cíle

  1. Modernizace venkovních prostor
  2. Partnerství
  3. Posílení elektronické komunikace
    a nový školní web
  4. Relaxační koutek pro žáky s SVP