Procházka ke krmelci

Prosíme rodiče, aby dali dětem na ponělí 13. 12. něco malého k jídlu pro zvířátka (jablko, hrušku, mrkev, kukuřici, bramboru, řepu). Půjdeme se projít ke krmelci. Nedávejte dětem pečivo.

Děkujeme za spolupráci.