Program Zdravá 5

V pátek 17. 2. 2023 proběhne ve škole vzdělávací program Zdravá 5. Pro 4. a 5. třídu od 8:30 (2 hodiny) a následně pro 6. – 9. třídu (2 hodiny). Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy. Lektorka Zdravé 5 seznámí žáky se zásadami zdravého stravování. Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.