RELAXAČNÍ KOUTEK

V lednu dostal relaxační koutek makeover – nový kabát. Podařilo se pro děti vytvořit příjemné prostředí. Velké díky patří všem pomocníkům, rodičům a pracovníkům školy a školky. Děti sem mohou chodit o přestávkách, nebo když potřebují klid se učit. Všem moc děkujeme a moc doufáme, že tu dětem bude příjemně.