ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče,
podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání.
O přijetí rozhodla ředitelka školy ve správním řízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění.
Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2023 – 2024:

PŘIJATY JSOU DĚTI S REGISTRAČNÍMI ČÍSLY 1 – 13

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Těšíme se na Vás Mgr. Olga Kosíková a celý tým v MŠ

V Telecím dne 22. 5. 2023