TESTOVÁNÍ – zatím každé pondělí

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 (bude pokračovat i další pondělí) testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách. Testování proběhne ve třídách a bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není žák v pondělí přítomen), nebude docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény. V případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.