V pátek 31. 3. 2023 bude v mateřské škole probíhat Noc s Andersenem

Přihlášky a bližší informace u p. učitelek v MŠ.