Velikonoční prázdniny – 6. 4.

Velký pátek – 7. 4.
Velikonoční pondělí – 10. 4.