ZÁPIS DO ŠKOLKY

Přihlášky si můžete vyzvednout v MŠ nebo stáhnout na webových stránkách školy. Vlastní zápis a sběr přihlášek proběhne v ředitělně školy dne 9. 5. 2022 od 8 – 16hod. Zákonní zástupci dítěte si k zápisu přinesou:

-vyplněnou přihlášku do MŠ potvrzenou od pediatra

-platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte

-rodný list dítěte

Pokud Vám nevyhovuje termín zápisu, lze se dohodnout na tel: 736751655

Těšíme se na Vás.