Základní škola a mateřská škola Telecí je malou školou rodinného typu. Velkou výhodou je malý počet žáků ve třídách, což umožňuje vytvářet podmínky pro individuální přístup, vzájemné poznávání, úzké osobní vztahy, spolupráci a respekt. Chceme mít školu, do které budou chodit rádi děti, učitelé i rodiče. Vedeme děti k vytváření vlastních názorů, naslouchání svému okolí, formulování myšlenek a rozvíjení umění komunikace různými způsoby. Rozvíjíme osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, a to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.
Do výuky zahrnujeme prvky ekologické výchovy, zaměřujeme se na rozvíjení vztahu k přírodě. Chceme, aby každé dítě u nás zažilo úspěch a mohlo se podílet na dění ve škole.
Školu tvoří dvoutřídní mateřská škola a plně organizovaná základní škola s devíti postupnými ročníky. Žáci se vzdělávají ve smíšených skupinách /třídách. 1. stupeň je tvořen třemi třídami. Pro usnadnění přechodu z 1. na 2. st. je již 5. ročník jednou nohou na 2. stupni (sem již docházejí na výuku i učitelé z 2. stupně) Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Do školy dojíždějí nejen žáci z okolních obcí (Pustá Rybná, Březiny, Krásné), ale i ze vzdálenějších obcí a z Poličky.

Nedílnou součástí školy je též tzv. domácí vzdělávání. V této oblasti má již dlouholetou zkušenost. Službu využívají nejen žáci z širšího okolí, ale i z celé ČR. Individuální vzdělávání je poskytováno na 1. i na 2. stupni. Každoročně se koná setkání žáků i rodičů (zákonných zástupců) a příznivců domškoláctví.