5. 10. – úterý – Pravěk v ruce

Program k nám přijede realizovat CBM Polička pro 4. – 7. ročník, od 11hod 6. + 7. ročník, od 13hod 4. + 5. ročník.

Program je vytvořený na základě zážitkového poznávání nejstarších dějin. Je ucelený, plný aktivit a prožitku. Lektor pracuje s žáky s časovou osou a vysvětlí, jaký význam měl pro pravěkého člověka oheň.   Prostřednictvím autentických předmětů (oštěpy, šípy, nožíky, sekery, nádoby a šperky) žáci porovnají a zhodnotí použité materiály (kámen, kost, hlína, kov) a jejich vlastnosti. Díky tomu pochopí, jak se s danými předměty pracovalo a jaký užitek z nich pravěcí lidé měli. Dotkneme se tak témat každodennosti – lovu, obživy, oblékání a zdobení. Žáci si vyzkouší, jak obtížné je získat oheň, řezat pazourkem a za odměnu ochutnají pravěkou „dobrotu“.