Školní družina je nedílnou součástí Základní školy a mateřské školy Telecí. Se ZŠ a MŠ sdílí stejné hodnoty. Vytváří pro všechny příjemný prostor a vhodné klima. Podporuje citlivé vztahy k lidem, rozvíjí pohybové schopnosti žáků a vede ke spolupráce a respektování druhého. Rozvíjí schopnosti, dovednosti, tvořivost a estetické vnímání při zájmových činnostech. Aktivity probíhají formou zájmových, spontánních činností, odpočinku a relaxace, výchovnou hrou, učením a individuální prací. Vzhledem k výjimečnému umístění celé školy také ŠD klade důraz na environmentální prvky, pobyt venku, na vytváření a rozvíjení pozitivního vztahu k životnímu prostředí. Jsme zapojeni do programu Les ve škole.