Naše projekty

Ekoškola

Žáci zakládají školní Ekotým, analyzují ekologický stav školy a plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují. Průběžně se ve výuce učí o tématech Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, menu pro změnu, doprava a biodiverzita)

Les ve škole

Je to program, který vede výuku o přírodě v přírodě. Usiluje o to, aby se více dětí učilo venku, ve svém přirozeném prostředí pomocí pozorování a prožitků.

Globe

GLOBE je mezinárodní vzdělávací program, ve kterém žáci zkoumají přírodu a aktivně zlepšují životní prostředí v okolí své školy. GLOBE (neboli Global Learning and Observation to Benefit the Environment) využívá osvědčených metod badatelsky orientovaného vyučování.

Erasmus+

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Klade si za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností.

Šablony III

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Podpora polytechnického vzdělávání

Cílem této aktivity je vznik sítě SŠ a ZŠ rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách.

Ovoce a zelenina do škol

Cílem projektu je zlepšení stravovacích návyků a tím i zdraví dětí zvýšením spotřeby ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Dále formou doprovodných vzdělávacích opatření, jako jsou například exkurze či ochutnávky produktů, zvyšování znalostí žáků o zemědělských produktech a zdravé výživě.

Logo SEVER

Mladí pro klima

Mladí pro klima je projekt, kde se realizuje program Škola pro udržitelný život. Hlavní tématem je klimatická změna. Společně s dalšími partnery mohou žáci přemýšlet, co mohou udělat pro zmírnění či adaptaci na klimatickou změnu přímo ve své obci.

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

What Parents Says

testi-1

We were looking for a perfect school for our son and it was not easy to find an appropriate one. Fortunately, we learnt about Smart KIDS and were pleasantly surprised. Smart KIDs is a school of a new age. The educational process is passing interesting and dynamic. Kids are involved and not tired.

Ryan Parker
Father
testi-2

I am really happy that my kids go to Smart KIDS. They always tell about different activities, they do in their classes. The school often organizes excursions and trips, that let kids spend time with their classmates not only at school. My kids always go to school with a smile on their faces.

David Brown
Father
testi-3

Smart KIDS has everything for making productive and interesting educational environment for kids. The school follows innovational approaches in education. High-quality books and classroom equipment promote effective work of pupils. Teachers are very kind and careful.

Kim Adams
Father