MEZINÁRODNÍ TITUL EKOŠKOLA V LETOŠNÍM ROCE OPĚT OBHAJUJEME!

Ve středu 15. 3. 2023 bude mít náš ekotým ve škole AUDIT k obhajobě titulu. Jak to u nás funguje si s námi přijede popovídat přímo Honza Smrčka hlava celé Ekoškoly v ČR – na návštěvu se už těšíme.

Ekotým si vzal na podzim 2022 na starost kavárničku při odpoledních rodičovských schůzkách. Vybrali krásných 1270,- Kč. Jako tým se dohodli, že částku darují na proměnu naší zahrady, která proběhne v letošním roce. Zahrada týmu děkuje.

Eco Schools

Co je Ekoškola?

Vzdělávací program je určen pro mateřské škol, základní a střední školy. Žáci a učitelé aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provází programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění.

Žáci zakládají školní Ekotým, analyzují ekologický stav školy a plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují. Průběžně se ve výuce učí o tématech Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, menu pro změnu, doprava a biodiverzita).

Co je cílem?

Snižování ekologického dopadu školy a uvědomění si dopadu svého jednání na životní prostředí a snaha o zlepšení životního prostředí ve škole i jejím okolí.

Ekotým Mravenci v roce 2022/2023

V letošním roce jsme zůstali u tématu BIODIVERZITA. Termín biodiverzita znamená rozmanitost živých organismů na Zemi, takže i v okolí vaší školy.
Lidskou činností však způsobujeme ohrožení řady druhů, a tím úbytek biodiverzity. V přírodě totiž vše tvoří provázaný celek. Vyhynutí jedné, pro nás třeba bezvýznamné rostliny, může v důsledku vést k úhynu brouků,
ptáků i savců v dané lokalitě. Zachování biodiverzity je proto v našem vlastním zájmu.
Zároveň u nás stále probíhá spolupráce s Gengelem, snad se nám letos konečně podaří zaset a hlavně i sklidit semínka, která potřebují uchovat pro naše další generace.

V týmu máme letos i nové členy, což je super.

Ekotým Mravenci: E. Dudková, J. Dudek, R. Meteláková, O. Metelák, M. Just,
E. Mlejnková, M. Mlejnková, L. Mlejnková, K. Mlejnková, A. Morávek, P. Šotola, J. Morávek, B. Skalová, B. Lorencová, V. Janderová, K. Mazalová,
A. Teplá, A. Teplý, M. Vraspír, O. Kosíková, R. Soukal, T. Šírková,
B. Dobrovolná, J. Sobotka

Fotogalerie Ekotýmu Mravenci

Analýzy: