MEZINÁRODNÍ TITUL EKOŠKOLA JSME OPĚT OBHÁJILI!

Velká gratulace celému týmu i škole. Titulem se můžeme pyšnit do roku 2023. Předávání titulu proběhlo v lednu 2021 online.

Eco Schools

Fotografie z předávání.

Co je Ekoškola?

Vzdělávací program je určen pro mateřské škol, základní a střední školy. Žáci a učitelé aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provází programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění.

Žáci zakládají školní Ekotým, analyzují ekologický stav školy a plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují. Průběžně se ve výuce učí o tématech Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, menu pro změnu, doprava a biodiverzita).

Co je cílem?

Snižování ekologického dopadu školy a uvědomění si dopadu svého jednání na životní prostředí a snaha o zlepšení životního prostředí ve škole i jejím okolí.

Ekotým Mravenci v roce 2020/2021

V letošním roce jsme zůstali u tématu MENU PRO ZMĚNU, neboť vzhledem k mimořádné situaci u nás jsme v loňském roce nestihli vše, co jsme měli naplánovaný. Toto téma nejen nám pomůže pochopit souvislost mezi stravovacími návyky a stavem světa. Chceme podpořit udržitelný způsobu života s ohledem na okolní svět. Způsoby produkce, distribuce a spotřeby potravin mají obrovský vliv nejen na naše zdraví, ale i na čerpání přírodních zdrojů, potažmo klima planety a biodiverzitu. Určují kvalitu života lidí ve všech částech světa. Každý den činíme rozhodnutí, která ovlivňují svět kolem nás. Zodpovědnou volbou potravin můžeme přispět k formování světa, který bychom si přáli vidět kolem sebe. Jak? Tím, že budeme jíst s vědomím, že to, co vkládáme na náš talíř, by mělo být prospěšné nejen nám samotným, ale i světu kolem nás. I drobné změny v našem jídelníčku mohou mnohé změnit a záleží na zodpovědné spotřebě potravin. Zároveň u nás stále probíhá spolupráce s Gengelem. Doufáme, že se nám podaří letos vše splnit.

Ekotým Mravenci: E. Dudková, R. Meteláková, O. Metelák, M. Mlejnková, L. Mlejnková, K. Mlejnková, T. Müller, A. Morávek, J. Morávek, B. Skalová, B. Lorencová, M. Just, O. Kosíková, R. Soukal, T. Šírková, B. Dobrovolná, J. Sobotka

Fotogalerie Ekotýmu Mravenci

Analýzy: