MEZINÁRODNÍ TITUL EKOŠKOLA jsme V LETOŠNÍM ROCE OPĚT OBHÁJILI – JUPÍÍÍ!

22. 6. 2023 jedeme do Prahy na slavnostní vyhlášení titulů Ekoškola, které se koná na Staroměstské radnici. Těšíme se.

Ekotým si vzal na podzim 2022 na starost kavárničku při odpoledních rodičovských schůzkách. Vybrali krásných 1270,- Kč. Jako tým se dohodli, že částku darují na proměnu naší zahrady, která proběhne v letošním roce. Zahrada týmu děkuje.

Eco Schools

Co je Ekoškola?

Vzdělávací program je určen pro mateřské škol, základní a střední školy. Žáci a učitelé aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provází programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění.

Žáci zakládají školní Ekotým, analyzují ekologický stav školy a plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují. Průběžně se ve výuce učí o tématech Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, menu pro změnu, doprava a biodiverzita).

Co je cílem?

Snižování ekologického dopadu školy a uvědomění si dopadu svého jednání na životní prostředí a snaha o zlepšení životního prostředí ve škole i jejím okolí.

Ekotým Mravenci v roce 2022/2023

V letošním roce jsme zůstali u tématu BIODIVERZITA. Termín biodiverzita znamená rozmanitost živých organismů na Zemi, takže i v okolí vaší školy.
Lidskou činností však způsobujeme ohrožení řady druhů, a tím úbytek biodiverzity. V přírodě totiž vše tvoří provázaný celek. Vyhynutí jedné, pro nás třeba bezvýznamné rostliny, může v důsledku vést k úhynu brouků,
ptáků i savců v dané lokalitě. Zachování biodiverzity je proto v našem vlastním zájmu.
Zároveň u nás stále probíhá spolupráce s Gengelem, snad se nám letos konečně podaří zaset a hlavně i sklidit semínka, která potřebují uchovat pro naše další generace.

V týmu máme letos i nové členy, což je super.

Ekotým Mravenci: E. Dudková, J. Dudek, R. Meteláková, O. Metelák, M. Just,
E. Mlejnková, M. Mlejnková, L. Mlejnková, K. Mlejnková, A. Morávek, P. Šotola, J. Morávek, B. Skalová, K. Mazalová, A. Teplá, A. Teplý, M. Vraspír, O. Kosíková, R. Soukal, B. Dobrovolná

Fotogalerie Ekotýmu Mravenci

Analýzy: