Naše mateřská škola se nachází zhruba uprostřed malebné obce Telecí a je součástí plně organizované základní školy s devíti postupnými ročníky. V provozu je od 1. 9. 1997. Jsme školka rodinného typu s menší kapacitou – pro 35 dětí. Nacházíme se v jedné z budov školy společně se školní družinou a jídelnou. Mateřská škola je velmi prostorná, využívá celé 1. podlaží zmiňované budovy. Disponuje 2 hernami, ložnicí, jídelnou a výdejnou stravy. Jednou z předností školy je její mimořádné umístění, které dětem umožňuje blízký kontakt s přírodou.

VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI v mateřské škole jsou založeny především na přímých zážitcích dítěte, vycházejí z dětské potřeby stále objevovat něco nového. Předškolní vzdělávání probíhá jako interaktivní proces a proto je důležité, aby dítě prožívalo uspokojení z úspěchu a překonávání překážek, aby sebe vnímalo jako plnohodnotného a schopného jedince, který je svým okolím uznáván a přijímán.

Motto: „Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.“

Telefonní kontakt na MŠ: 736 107 874