Jak platit stravné

POZOR ZMĚNA OD 1. 11. 2023

Od 1. 11. 2023 se obědy za příslušný měsíc se hradí v hotovosti nebo převodem na účet ZŠ a MŠ Telecí. V hotovosti se platí obědy u paní Jany Němcové vždy prvních 15 pracovních dní v měsíci od 7:00 hod do 8:00 hod. Bezhotovostně se hradí trvalým platebním příkazem nejpozději k 15. dni daného měsíce. Vyúčtování za odhlášky je v únoru a v červenci. V případě bezhotovostního styku je přeplatek zaslán zpět na Váš účet. Variabilní symbol je každému strávníkovi přiřazen školní jídelnou. Věkové kategorie a ceny obědů pro bezhotovostní platbu naleznete v příloze.
Uhraďte danou částku na účet ZŠ a MŠ Telecí:
2900643203/2010
Variabilní symbol: přiřazen školní jídelnou
Do poznámek uveďte jméno dítěte.

Obědy lze odhlásit do 8:00 h telefonicky nebo zasláním SMS zprávy.

Telefon: 739 070 509
SMS: 737 433 110

Seznam alergenů