Jak platit stravné

Stravné lze platit hotově u paní Jany Němcové.

Stravné lze hradit i bankovním převodem – přes účet. Pokud chcete využívat tuto možnost, na začátku měsíce Vám paní Jana Němcová sdělí výši Vašeho stravného. Platbu provádějte vždy do 15. dne měsíce.
Uhraďte danou částku na účet ZŠ a MŠ Telecí:
2900643203/2010
Variabilní symbol: 300
Do poznámek uveďte jméno dítěte.

Za stravu v MŠ a obědy ZŠ se platí vždy prvních pět pracovních dní v měsíci od 7:00 hod do 8:00 hod nebo odpoledne od 12:30 hod do 13:00 hod.

Obědy lze odhlásit do 8:00 h telefonicky nebo zasláním SMS zprávy.

Telefon: 739 070 509
SMS: 737 433 110

Seznam alergenů