Zájmové kroužky a aktivity ve školním roce 2022/2023

BUDOU PROBÍHAT OD ŘÍJNA 2023

Školní časopis
Radovan Soukal – dle domluvy
Pohybové hry
1. a 2. ročník, pondělí 5. vyučovací hodina – 11:35 – 12:20 hod
Petra Hořínková
Angličtina
1. a 2. ročník, v rámci školní družiny
Veronika Dvořáčková
Ekotým
1. – 9. ročník, dle potřeby a domluvy
Radovan Soukal, Olga Kosíková
Keramika
1. – 5. ročník, středa, 1x za 14 dní, 13:00 – 14.30 hod, 500,- Kč za 1. pol.
Taťána Šírková
Šití
2. – 5. ročník, středa, 1x za 14 dní, 13:00 – 15:00 hod, 700,- Kč za rok
Hana Obrová
Sportovní hry
3. – 6. ročník, pondělí, lichý týden, 14:00 – 15:00 hod
Pavel Bublák