Školní družina má jedno oddělení s kapacitou 25 žáků. ŠD navštěvují žáci 1. – 5. ročníku. V ŠD působí jeden pedagog a asistent pedagoga.

Provozní doba: od 11: 00 hod do 15:30 hod
Telefonní spojení: paní vychovatelka Irena Tomášková tel.: 737 455 039

Co všechno děti do ŠD potřebují: přezůvky, oblečení na hry venku, staré tričko na práci s barvami, kapesníky papírové

Je výborné, když mají děti všechny své věci podepsané.

Finanční příspěvek je stanoven na 60,- Kč na měsíc, platí se vždy do 5. dne v měsíci.

Děkuji rodičům za spolupráci a všem přeji příjemný školní rok.

Irena Tomášková