Školní družina má jedno oddělení s kapacitou 25 žáků. ŠD navštěvují žáci 1. – 5. ročníku. V ŠD působí dva pedagogové a asistent pedagoga.

Provozní doba: 6:30 hod. – 7:30 hod. , 11:00 hod. – 16:00 hod.
Telefonní spojení: paní vychovatelka Irena Tomášková tel.: 737 455 039, paní vychovatelka Mgr. Veronika Dvořáčková tel. : 604 709 795

Co všechno děti do ŠD potřebují: přezůvky, oblečení a obuv na hry venku ( v zimním období zateplené kalhoty), staré tričko na práci s barvami, kapesníky papírové, malý látkový ručník s poutkem

Je výborné, když mají děti všechny své věci podepsané.

Z důvodu nenarušování zájmové činnosti jsou vhodné odchody dětí ze školní družiny buď do 13 hod. nebo potom až v 15 hod, děkuji za pochopení.

Finanční příspěvek je stanoven na 60,- Kč na měsíc, platí se vždy do 5. dne v měsíci.

Děkuji rodičům za spolupráci a všem přeji příjemný školní rok.

Irena Tomášková