Školní družina má jedno oddělení s kapacitou 25 žáků. ŠD navštěvují žáci 1. – 6. ročníku. V ŠD působí dva pedagogové.

Provozní doba: 6:30 hod. – 7:15 hod. , 11:00 hod. – 16:00 hod.
Telefonní spojení: paní vychovatelka Irena Tomášková tel.: 737 455 039, paní vychovatelka Hana Obrová tel.: 737 112 546

Co všechno děti do ŠD potřebují: přezůvky, náhradní ponožky, oblečení a obuv na hry venku ( v zimním období zateplené kalhoty), staré tričko na práci s barvami, kapesníky papírové, malý látkový ručník s poutkem

Je nutné , aby děti měly všechny své věci podepsané.

Z důvodu nenarušování zájmové činnosti jsou vhodné odchody dětí ze školní družiny buď do 13 hod. nebo potom až v 15 hod, děkuji za pochopení.

Od 1. 9. 2023 je stanovena úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 100,- Kč měsíčně.
Úplatu lze hradit hotově v ŠD nebo převodem na bankovní účet školy:
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2900643203/2010
Variabilní symbol: 400
Do poznámky uveďte jméno dítěte.
Platbu lze provést i na celý školní rok tzn. 10 x 100 = 1 000,- Kč

Děkujeme rodičům za spolupráci a všem přejeme příjemný školní rok.

Irena Tomášková a Hana Obrová