Naše škola nabízí jiný způsob plnění povinné školní docházky. Jedná se individuální vzdělávání, které se řídí § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Individuální vzdělávání je na naší škole poskytováno žákům prvního i druhého stupně.

Kontakt a více informací:

Stáňa Kratochvílová

stana@ucitneboneucit.cz
www.ucitneboneucit.cz

Marta Bačovská

Marta.bacovska@gmail.com
Tel: 604 649 324

Potřebné dokumenty najdete v sekci Dokumenty ke stažení