Pedagogové ZŠ

Mgr. Olga Kosíková

Ředitelka

výtvarná výchova, výchova ke zdraví,
člověk a jeho svět

Mgr. Radovan Soukal

Učitel

český jazyk, zeměpis,
člověk a svět práce

Mgr. Pavel Bublák

Učitel

tělesná výchova, anglický jazyk, občanská výchova, člověk a svět práce

Mgr. Petra Hořínková

Učitelka

matematika, dějepis, fyzika

Mgr. Jitka Macenauerová

Učitelka

přírodopis, chemie

Mgr. Taťána Šírková

Učitelka

1. stupeň + německý jazyk

Bc. Radka Wilson

Učitelka

1. stupeň,
anglický jazyk

BC. Vendula Morávková

Učitelka, asistentka pedagoga

hudební a dramatická výchova,
přírodověda

Mgr. Hana Šandová

Učitelka

ICT
 

Jarmila Meteláková

Asistentka pedagoga

Hana Obrová

Asistentka pedagoga

Pedagogové školní družiny

Irena Tomášková

Vychovatelka školní družiny

MGR. VERONIKA DVOŘÁČKOVÁ

Vychovatelka školní družiny

Pedagogové MŠ

Jitka Kastnerová. DIS.

Vedoucí učitelka MŠ

Hana Mašková

Učitelka MŠ

Mgr. Veronika Dvořáčková

Učitelka MŠ

Zuzana Bulvová, DiS.

Učitelka MŠ

BC. VERONIKA ZAVORALOVÁ

Učitelka MŠ

ZUZANA ZRŮSTOVÁ

Asistentka pedagoga

Ostatní zaměstnanci školy

Jana Němcová

Kuchařka

Zdena Ehrenbergerová

Kuchařka

Blanka Dobrovolná

Uklízečka

Romana Mlejnková

Uklízečka

Jan Sobotka

Školník

Eva Michlová

Účetní

Externí spolupracovníci školy

Stáňa Kratochvílová

Individuální vzdělávání