Pedagogové ZŠ

Mgr. Olga Kosíková

Ředitelka

výtvarná výchova, výchova ke zdraví,
člověk a jeho svět

Mgr. Radovan Soukal

Učitel

český jazyk, zeměpis,
člověk a svět práce

Mgr. Pavel Bublák

Učitel

tělesná výchova, anglický jazyk, občanská výchova, člověk a svět práce

Mgr. Petra Hořínková

Učitelka

matematika, dějepis

Mgr. Jitka Macenauerová

Učitelka

přírodopis, chemie, fyzika

Mgr. Taťána Šírková

Učitelka

1. stupeň + německý jazyk

Bc. Radka Wilson

Učitelka, asistentka pedagoga


anglický jazyk,
výtvarná výchova,
ČASP

BC. Vendula Morávková

Učitelka

1. stupeň
hudební výchova,
přírodověda

Mgr. Hana Šandová

Učitelka

ICT
 

Jarmila Meteláková

Asistentka pedagoga

Hana Obrová

Asistentka pedagoga

Pedagogové školní družiny

Irena Tomášková

Vychovatelka školní družiny

MGR. VERONIKA DVOŘÁČKOVÁ

Vychovatelka školní družiny

Pedagogové MŠ

Jitka Kastnerová. DIS.

Vedoucí učitelka MŠ

Hana Mašková

Učitelka MŠ

Mgr. Veronika Dvořáčková

Koordinátorka projektů Ekoškolka a Proměna zahrady

Zuzana Bulvová, DiS.

Učitelka MŠ

ZUZANA ZRŮSTOVÁ

Učitelka MŠ

Ostatní zaměstnanci školy

Jana Němcová

Kuchařka

Zdena Ehrenbergerová

Kuchařka

Blanka Dobrovolná

Uklízečka

Romana Mlejnková

Uklízečka

Jan Sobotka

Školník

Eva Michlová

Účetní

Externí spolupracovníci školy

ING. ARCH. Stáňa Kratochvílová

Individuální vzdělávání

MGR. Marta Bačovská

Individuální vzdělávání