Pedagogové ZŠ

olga2

Mgr. Olga Kosíková

Ředitelka

výtvarná výchova, výchova ke zdraví,
člověk a jeho svět

radovan2

Mgr. Radovan Soukal

Učitel

český jazyk, dějepis,
člověk a svět práce

pavel

Mgr. Pavel Bublák

Učitel

tělesná výchova, anglický jazyk, občanská výchova, člověk a svět práce

lucie malá

Lucie Radostová

Učitelka

matematika, metodik prevence

Jarmila And. malá

Mgr. Jarmila Andrlová

Učitelka

přírodopis, chemie, fyzika, zeměpis, ICT

Tana - mala

Mgr. Taťána Šírková

Učitelka

1. stupeň + německý jazyk, výchovný a kariérový poradce

Radka malá

Bc. Radka Wilson

Učitelka, asistentka pedagoga


anglický jazyk,
výtvarná výchova,
ČASP

Vendula malá

MGR. BC. Vendula Morávková

Učitelka

1. stupeň
hudební výchova,
přírodověda, vlastivěda

hanka m

Mgr. Hana Šandová

Učitelka

ICT
 

Jarmila malá

Jarmila Meteláková

Asistentka pedagoga
Hana malá

Hana Obrová

Školní asistent

Pedagogové školní družiny

Irča malá

Irena Tomášková

Vychovatelka školní družiny
Hana malá

Hana Obrová

Vychovatelka školní družiny

Pedagogové MŠ

Jitka malá

Jitka Kastnerová. DIS.

Vedoucí učitelka MŠ
Verča malá

Mgr. Veronika Dvořáčková

Učitelka MŠ, koordinátorka projektů Ekoškolka a Proměna zahrady
Zuzka B malá

Zuzana Bulvová, DiS.

Učitelka MŠ
Zuzka malá

ZUZANA ZRŮSTOVÁ

Učitelka MŠ

Ostatní zaměstnanci školy

PAL03836

Jana Němcová

Kuchařka
PAL03920

Zdena Ehrenbergerová

Kuchařka
uklizečky malá

Blanka Dobrovolná a Romana Mlejnková

Uklízečky

Petr Martinek

Školník

Ing. Jana Dudková

Účetní

Externí spolupracovníci školy

ING. ARCH. Stáňa Kratochvílová

Individuální vzdělávání

MGR. Marta Bačovská

Individuální vzdělávání