5. 11. – pátek – STORYTELLING

Program pro žáky – 8 – 10hod – 1.st., 10 – 12hod – 2.st., přijede k nám lektor Martin Hak, který je vypravěč příběhů, učitel od divadla a lektor dovedností vypravěčského řemesla. Už 19 let vypráví a učí vyprávět děti a dospělé. Učitele, knihovníky, manažery, terapeuty, faráře, psychology, … táty, mámy, babičky i dědy.  Živé vyprávění příběhů je od pradávna vysoce efektivní výchovně-vzdělávací metoda. Aktivizuje a rozšiřuje slovní zásobu, je základem porozumění psanému textu, rozvíjí představivost, obrazotvornost a fantazii, předkládá informace v kontextu a navíc – podporuje porozumění, důvěru a respekt ve vztazích.