Lukasova lípa stromem roku?

Naše škola v letošním roce nominovala obdivuhodnou Zpívající lípu na STROM ROKU. Lípa se dostala mezi 12 finalistů.

Od 21. 6. – 12. 9. můžete LÍPU podpořit i VY.

Více informací naleznete na stránkách Strom roku – Zpívající lípa (Lukasova lípa) nebo na Facebookové stránce lípy Zpívající lípa

Předem za celou školu i lípu děkujeme