MIME FEST

20. 9. 2023 pojede 3., 4., 5. třída do Poličky na představení MIME FEST – CIRKO HOPLEY – Teacrobat – začátek v 11:00.

21. 9. 2023 pojede 6., 7., 8., 9. třída do Poličky na představení MIME FEST – BRATŘI V TRI(C)KU – začátek v 10:00.