1. PROMĚNA ZAHRADY – ZAHRADA HROU (ve spolupráci s Nadací Karla Komárka)
  2. PARTNERSTVÍ (navážeme spolupráci se školou podobného typu za účelem sdílení zkušeností a mobility pedagogů a žáků)
  3. RELAXAČNÍ KOUTEK PRO žáky s SVP (vylepšit a přizpůsobit stávající relaxační koutek, tak, aby lépe vyhovoval SVP)