1. MODERNIZACE VENKOVNÍCH PROSTOR (venkovní učebna, hřiště, praktické vzdělávací prvky)
  2. PARTNERSTVÍ ( navážeme spolupráci se školou podobného typu za účelem sdílení zkušeností a mobility pedagogů a žáků)
  3. Posílení elektronické komunikace a NOVÝ FUNKČNÍ WEB
  4. RELAXAČNÍ KOUTEK PRO žáky s SVP (vylepšit a přizpůsobit stávající relaxační koutek, tak, aby lépe vyhovoval SVP)