OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ DO MŠ 2022 – 2023

Vážení rodiče,
podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání.
O přijetí rozhodla ředitelka školy ve správním řízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení,  v platném znění.

Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2022 – 2023:

PŘIJATY JSOU DĚTI S REGISTRAČNÍM ČÍSLEM 1 – 13