Poděkování

Všem, kteří se podílejí na dění ve škole velmi děkujeme za letošní spolupráci a podporu (obzvláště rodičům). Vaše podpora je pro nás důležitá a velice si ji vážíme. Mějte se báječně a v příštím školním roce se opět budeme těšit.