Žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání.O přijetí rozhodla ředitelka školy ve správním řízení.

Seznam přijatých dětí do 1. třídy pro školní rok 2021 – 2022:

Přijaty jsou děti s registračními čísly: 1 – 11

Mgr. Olga Kosíková