Informační odpoledne – nejen rodičovské schůzky – 16. 4. 2024

V úterý 16. 4. 2024 (od 14:00 – 17:00hod) proběhne informační odpoledne. Na schůzky se můžete dostavit i s dětmi. Tato forma triád aneb tripartitních třídních schůzek, je typ třídních schůzek, který plní funkci plánovací, reflektivní a prorůstovou pro dané dítě.

TRIÁDY = TRIPARTITNÍ SCHŮZKY – RODIČ – ŽÁK – UČITEL