Rodičovské schůzky (22. 11. 2023)

Ve středu 22. 11. 2023 od 14:00 proběhnou ve škole rodičovské schůzky. Na rodičovské schůzky se můžete dostavit i s dětmi. Tato forma triád aneb tripartitních třídních schůzek, je typ třídních schůzek, který plní funkci plánovací, reflektivní a prorůstovou pro dané dítě.

TRIÁDY = TRIPARTITNÍ SCHŮZKY – RODIČ – ŽÁK – UČITEL