ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1. TŘÍDY

Vážení rodiče, podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodla ředitelka školy ve správním řízení.
Seznam přijatých dětí do 1. třídy pro školní rok 2024 – 202:
Přijaty jsou děti s registračními čísly:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

TĚŠÍME SE NA VÁS
Mgr. Olga Kosíková
V Telecím dne 19. 4. 2024