ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1. TŘÍDY

Vážení rodiče, podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodla ředitelka školy ve správním řízení.
Seznam přijatých dětí do 1. třídy pro školní rok 2023 – 2024:
Přijaty jsou děti s registračními čísly:
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12.

TĚŠÍME SE NA VÁS
Mgr. Olga Kosíková
V Telecím dne 10. 5. 2023