Aktuální info MŠ

Vážení a milí rodiče a děti,

začíná nám nový školní rok a MŠ se žádná zásadní opatření netýkají. Můžeme začít v docela standardním režimu. Jen pár informací a připomenutí:

  • Při vstupu do budov školy je nutné mít ochranu dýchacích cest (respirátor), dezinfikovat si ruce a dodržovat hygienická pravidla a pokyny.
  • S respiračními příznaky děti do školky nedávejte, buďte ohleduplní k ostatním.
  • Ve všech prostorách budeme častěji větrat a zajišťovat úklid. Pokud to počasí dovolí, budeme se snažit pobývat i častěji venku.
  • Prosím o pečlivé sledování aktuálních informací – hlavně na webových stránkách školy, nástěnkách.
  • Také nás informujte o všech aktuálních změnách z vaší strany – např. osobní údaje, kontakty, příznaky COVID-19, výsledky testů, pobyt v zahraničí,…

Pevně doufám, že letošní školní rok bude klidnější a standardnější než ten minulý. Moc bych nám to všem přála. Těším se na spolupráci a vše dobré přeje.

Olga Kosíková