AKTUÁLNÍ INFORMACE

Vážení rodiče a milí žáci,

blíží se nám začátek nového školního roku a tady je nástin základních informací:
Provoz školy a vyučování:

 • Škola se otvírá od 7hod, vyučování začíná v 7:45hod.
 • Vstup ostatních osob (tzn. i zákonných zástupců) je povolen jen v nutných případech.
 • S respiračním příznaky děti do školy neposílejte.
 • Výuka probíhá podle rozvrhu hodin, hudební a tělesná výuka probíhá pro testované žáky bez omezení.

Rozhodnutím MZ ČR byly stanoveny tyto podmínky:

 • Při vstupu si všichni dezinfikují ruce, použijí ochranu dýchacích cest, dodržují hygienická pravidla a pokyny.
 • Ochranu dýchacích cest je nutné použít ve všech společných prostorách.
 • Preventivní testování se uskuteční ve dnech 1., 6. a 9. září, vždy od 7. 30hod v kmenové třídě, budeme testovat podobně jako v minulém školním roce, aktuálně testy Genrui, podrobný postup testování naleznete ve videu pod odkazem: https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

Koho se testování netýká:

 • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19, případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě).
 • Pokud splňujete jednu z daných podmínek, prosím o doložení těchto potvrzení v písemné formě (certifikát, dětský lékař nebo odběrové místo).
 • Žák, který nebude testován nebo nesplňuje jednu ze stanovených výjimek, se může výuky zúčastnit, ale bude muset mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou ochranu dýchacích cest.

Školní jídelna:

 • Bez zásadního omezení.
 • Před vstupem si všichni umyjí a dezinfikují ruce, vše vydává personál ŠJ.

Školní družina:

 • Bez zásadního omezení.

Prosím o pečlivé sledování aktuálních informací – hlavně zde a v EDOOKITU.

Bližší informace jste obdrželi v systému EDOOKIT a jsou i v přiloženém souboru.

Pevně doufám, že letošní školní rok bude klidnější a standardnější než ten minulý.
Moc bych nám to všem přála.


Těším se na spolupráci a vše dobré přeje.
Olga Kosíková