Vybíráme 200 Kč na PRIMAVIZUS

U dětí, které se nahlásily na oční vyšetření, vybíráme 200 Kč. Vyšetření proběhne 26. 2. od 8:30 hod.